אמנת השירות לקופירייטרים

אמנת השירות לקופירייטרים נועדה ליצור סטנדרטים אחידים למתן שירות בתחום הקופירייטינג ולסייע ללקוחות לאתר ולהתקשר רק עם קופירייטרים שאפשר לסמוך עליהם.
כל הקופירייטרים הרשומים בפורטל קופיז מחויבים לערכי אמנת השירות ופועלים בהתאם לתנאי השירות המפורטים בה.

ערכי האמנה:
 • מקצועיות
  אני מצהיר שיש לי את הידע, הניסיון והכישרון הדרושים לביצוע כל פרויקט שאני מציע את שירותיי עבורו.
 • מקוריות
  אני מתחייב לספק ללקוח אך ורק תכנים מקוריים, באופן בלעדי.
 • אמינות
  אני מתחייב לנהוג באמינות ובהוגנות, בכל שלבי ההתקשרות ביני ובין לקוחותיי.
 • יסודיות
  אני מתחייב להעביר ללקוח טופס בריף מסודר כשלב מקדים לביצוע הפרויקט.
 • שקיפות
  אני מתחייב לכלול בכל הצעת מחיר שלי פירוט על מהות העבודה שתבוצע על ידי, לוח זמנים לביצוע ותנאי תשלום.
 • וודאות
  אני מתחייב שכל הסכם ביני ובין הלקוח יתבצע בכתב, בהסכמת שני הצדדים.
 • הדדיות
  אני מתחייב לעשות ככל שביכולתי על מנת שגם אני וגם הלקוח נצא נשכרים מכל הסכם שנערך ביננו.
 • הקשבה
  אני מתחייב להיות קשוב לצרכי הלקוח במסגרת הפרויקט ולעשות את המירב על מנת לענות עליהם.
 • נאמנות
  אני מתחייב להגן על פרטיותו של הלקוח ולשמור על סודיות, כנדרש על פי כללי האתיקה המקצועית.
 • מצוינות
  אני מתחייב לבצע את עבודתי על הצד הטוב ביותר ולרתום את כל הידע, הניסיון והכישרון שלי לצורך הפרויקט.
 • אחריות
  אני מקפיד למלא אחר כל התחייבויותיי, הן במסגרת הסכמים ביני ובין לקוחותיי והן במסגרת אמנה זו.

מקבל על עצמך את כללי אמנת השירות? תוכל להוריד את אייקון האמנה ולהציג אותו באתר שלך.
בחר באייקון המועדף עליך והעתק לאתר שלך את הקוד המופיע בתיבה מתחתיו:
(אם יש לך אתר במסגרת פורטל קופיז, אייקון אמנת השירות כבר מוצג באתר שלך)